Liga proti rakovině, Pernštýnské náměstí, Pardubice