DEN BEZPEČNOSTI A ZÁBAVY...aneb Bezpečně nejen na silnici....

Sobota 24. 5. 2014 před HM Globus Pardubice

Děkujeme všem zúčastněným a celému týmu za realizaci báječného dne, kde tentokrát nešlo jenom o zábavu, ale zábavnou formou jsme si mohli vyzkoušet, připomenout a zjistit spoustu důležitých informací. Mohli jsme si ověřit naše znalosti, dovednosti a prověřit reakce....