DEN BEZPEČNOSTI A PREVENCE nejen na silnici

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili! 
KW20_bezpecnost_A1_PARD